Badanie pilotażowe

Jednym z celów statutowych Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu jest podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji coachingu w Polsce. Natomiast jednym ze sposobów poprzez który ten cel chcemy realizować jest inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych w zakresie coachingu i superwizji coachingu.

Wiosną 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego, mającego przede wszystkim na celu odpowiedź na pytanie o stan i kondycję superwizji coachingu w Polce, w kontekście dyskusji o zaawansowaniu procesów profesjonalizacji w obszarze. Diagnozę sposobów rozumienia superwizji i zakresów jej  stosowania oraz oceny stopnia jej przydatności w środowisku zawodowym coachów w Polsce, chcemy oprzeć o wyniki badań zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym.

Badania jakościowe – już zostały zrealizowane wiosną 2017 jako zogniskowane wywiady grupowy (tzw. focusowe) przeprowadzone w grupie ok. 8 -10 osobowej

Badania ilościowe, nt: Superwizja w coachingu. Sposoby rozumienia i zakresy stosowania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety rozpoczęłyśmy realizować w czerwcu 2017. Ich pilotaż, przeprowadzony na 50 osobowej próbie badawczej, zakończyliśmy w sierpniu.

Badania ilościowe właściwe – z wykorzystaniem ankiety internetowej o charakterze ogólnopolskim – zamierzamy realizować w ostatnim kwartale br.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH