Jesteśmy stowarzyszeniem osób, których misją jest propagowanie idei superwizji coachingu i profesjonalizacja pracy coacha w Polsce.

Nasze cele

 • Podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji coachingu w Polsce, rozwoju wiedzy na temat coachingu, rozwijanie zawodowych umiejętności coachów
 • Rozwijane i upowszechnianie metod i praktyki superwizji coachingu
 • Szkolenie superwizorów coachingu
 • Organizowanie superwizji
 • Rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń z polskimi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami kształcącymi coachów i superwizorów coachingu

Zarząd PTSC

Bartosz Tymiński – Prezes zarządu

Łada Bobrowska-Drozda

Katarzyna Kloskowska-Kustosz

Wiesława Serkowska

Krzysztof Mazur

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Kasprzycka

Agnieszka Kramm

Artur Rzepecki

Anna Subocz-Polańczyk

Formy działania

 • Prowadzenie kampanii promocyjnych i społecznych związanych z realizacją misji Towarzystwa.
 • Prowadzenie superwizji coachingu,
 • Wspieranie osób związanych zawodowo z coachingiem, poprzez  edukację, konsultacje i organizację konferencji .
 • Organizacja szkoleń , i kursów  przygotowujących do roli superwizora oraz potwierdzanie kompetencji w tym zakresie stosownym dokumentem.
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw i publikacji z zakresu superwizji coachingu oraz standardów coachingu.
 • Inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych, edukacyjnych w zakresie coachingu i superwizji coachingu.
 • Upowszechnianie w mediach i w inny sposób dobrych praktyk superwizji coachingu.
 • Inicjowanie i wspieranie współpracy między organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów Towarzystwa;
 • Opracowywanie i realizację programów grantowych na rzecz profesjonalizacji coachingu i zawodu superwizora coachingu,
 • Współpraca z instytucjami państwowymi i ich wspieranie w doskonaleniu kadr superwizorów coachingu,
 • Opiniowanie i współpraca przy opracowywaniu aktów prawnych dotyczących superwizji coachingu zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym
 • Organizowanie działań mających na celu własny rozwój zawodowy członków Towarzystwa.
 • Opracowywanie i realizację programów grantowych na rzecz profesjonalizacji coachingu i zawodu superwizora coachingu

Założyciele

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH