O superwizji

Superwizja to  formalny proces profesjonalnego wsparcia coacha zapewniający stały rozwój jego umiejętności i postawy, podnoszący efektywność praktyki coachingowej, dający lepsze zrozumienie klienta oraz systemów w jakich funkcjonuje.  Jest realizowany poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną ewaluację i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Ma formę regularnych spotkań indywidualnych lub grupowych. 

W PTSC postrzegamy  superwizję coachingu z 3 perspektyw:

  1. Perspektywa naszego zawodu – superwizja jest kluczową metodą służącą profesjonalizacji coachingu, ochronie jego standardów kompetencyjnych i etycznych oraz budowaniu społecznego zaufania i szacunku do naszego zawodu
  2. Perspektywa coacha – Superwizja jest procesem wspierania, rozwoju i edukacji. Stwarza okazję do refleksji i do samooceny, zwiększenia samoświadomości, do przyjrzenia się swojej pracy w roli coacha oraz zagadnieniom, nad którymi pracuje się z klientem.

Służy nie tylko doskonaleniu profesjonalizmu, ale również wzmacnianiu psychicznej odporności coacha i profilaktyce wypalenia zawodowego.

  • Perspektywa klienta – superwizja jest czynnikiem bezpieczeństwa i gwarantem troski o jakość usług coachingowych. Klient jest pośrednim i zarazem docelowym odbiorcą superwizji.

 

Z powyższych względów powinna być nie tylko pożądanym ale wręcz wymaganym standardem w pracy coacha, tak jak to dzieje się już w zawodach pokrewnych, np. psychoterapii.

 

Proces nie incydent

Superwizja, podobnie jak coaching jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem.

Natomiast pojedyncze spotkania z superwizorem, możemy określić jako konsultacje, czy interwencje.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH